nedelja, 9. februar 2014

MRAZ IZ OTROŠTVA MARILYN HAZELTON

chilled by the cold
of my childhood
I walk in new snow
to make peace
with winter

zebe me mraz
mojega otroštva
stopam po svežem snegu
de se pomirim
z zimo

 Marilyn Hazelton (prevod: Alma Anakieva)

Ilustracija: Marilyn HazeltonO avtorici: Marilyn Hazelton je poučevala poezijo na osnovnih, srednjih in visokih šolah v Ameriki, Franciji, na Japonskem in v Maroku in tudi ženskam po odsluženi zaporni kazni. Njena poezija je publicirana v številnih časopisih. Je urednica mednarodnega časopisa za tanko red lightsŠIBKA SVETLOBA MARILYN HAZELTON

in thin light
this 3rd day of the year
new snow
sorts trees and sky
into molecules

v šibki svetlobi
tretjega dne novega leta
svež sneg
razvršča drevje in nebo
v molekule

            Marilyn Hazelton (prevod: Alma Anakieva)

Ilustracija: Marilyn HazeltonO avtorici: Marilyn Hazelton je poučevala poezijo na osnovnih, srednjih in visokih šolah v Ameriki, Franciji, na Japonskem in v Maroku in tudi ženskam po odsluženi zaporni kazni. Njena poezija je publicirana v številnih časopisih. Je urednica mednarodnega časopisa za tanko red lights

PRAZNIČNI VEČER IVANKE KOSTANTINO

Praznični večer.
Dež igra Silenzio
prek strešnih žlebov.
Za meglo sprenevedanj
zija brezno praznine.
         Ivanka Kostantino

Fotografija: Ivanka KostantinoPET ZIMSKIH TANK ALENKE ZORMAN

PET ZIMSKIH TANK ALENKE ZORMAN

Veter odnaša
duhovnikove besede
v božično temo.
Svetloba vere v dobro
ostaja večna v meni.

Leto gre h koncu,
listi javorja spijo
na odsevu vej.
Korenine snujejo
nov začetek. In kaj jaz?

Tu sem, vzemi si
teh mojih deset minut,
je reklo sonce
v zimski reži in odšlo
iskat drugo gričevje.

Megla utiša
zvoke, briše obzorje
zadnjih dni v letu.
Narekuje mi pesem
in poveže najin dih.

Avtobus prispe.
Ostala bi v tem mestu,
kjer za križiščem
v novoletnem okrasju
nad morjem žari nebo.

                    Alenka Zorman

Fotografija: Alenka Zormansobota, 21. december 2013

ZIMSKE RAZDALJE ALENKE ZORMAN

Golob ne more
do pogače, a vztraja
ob krmilnici.
Labirint zimskih razdalj
prelivava v besede.
        Alenka Zorman

Fotografija: Alenka Zorman